Kategorien &
Plattformen

Nowy proboszcz w PMK Wiesbaden

Nowy proboszcz w PMK Wiesbaden
Nowy proboszcz w PMK Wiesbaden

Nowy Proboszcz w PMK Wiesbaden

ks. dr Wojciech Styś
© PrzemyslawNiescior.comks. dr Wojciech Styś

Dekretem biskupa Limburga oraz Rektora Polskich Misji Katolickich w Niemczech, nowym proboszczem naszej parafii w Wiesbaden z dniem 1 lipca 2020 roku został ksiądz dr Wojciech Styś.

Czcigodny Księże Proboszczu!
Witamy Cię serdecznie w Wiesbaden. Przyjąłeś powierzone zadania w kolejnym etapie kapłańskiej drogi związanej z Polską Misją Katolicką w Wiesbaden a więc z nami wszystkimi. Ufamy, że ster który przyjąłeś jest w mocnych ojcowskich dłoniach, że bezpiecznie będziesz nas wiódł do celu, że nie zabraknie Ci wyrozumiałości dla naszych problemów i trosk. Życzymy z całego serca, abyś odnalazł w naszej wspólnocie ciepło rodzinnego domu, doświadczył życzliwości, zrozumienia i wsparcia. Życzymy Ci księże proboszczu wytrwałości i odwagi w realizowaniu wyznaczonych celów, a ze swojej strony obiecujemy wsparcie we wszystkich poczynaniach dla dobra wspólnoty parafialnej. Życzymy obfitości darów Ducha Świętego, niech Jezus Najwyższy Kapłan umacnia Cię i udziela wszelkiego światła w tej kapłańskiej posłudze, a Maryja Matka Kapłanów otacza płaszczem swojej matczynej opieki. Prowadź nas w wierze ku zbawieniu. Szczęść Boże.

Ks. dr Wojciech Styś urodził się 11 maja 1972 roku w Strzelinie (dolnośląskie), tam też uczęszczał do szkoły podstawowej nr 1 a w 1991 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące w klasie o profilu biologiczno - chemicznym. W październiku 1991 roku rozpoczął studia filozoficzno - teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym i w Metropolitalnym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Studia ukończył w 1997 roku obroną pracy magisterskiej z zakresu teologii bilblijnej. Po odbyciu studiów stacjonarnych, podjął pracę duszpasterską w parafiach archidiecezji wrocławskiej (Najświętszego Zbawiciela we Wrocławiu, Karola Boromeusza w Wołowie, Miłosierdzia Bożego w Kudowie Zdrój, Archikatedrze św. Jana Chrzciciela, św. Maurycego we Wrocławiu oraz w Niemczech w Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie oraz w Koblencji). Przez cały ten czas jeśli pozwalała na to praca duszpasterska kontynuował specjalistyczne studia na PWT we Wrocławiu, gdzie w otrzymał tytuł licencjusza, a następnie obronił pracę doktorską w specjalności teologii praktycznej.

Cookie Einstellungen

Statistik-Cookies dienen der Anaylse, indem Informationen anonymisiert gesammelt werden.

Anbieter:

Google Ireland Limited

Datenschutz

Bistum Limburg

Datenschutz